.

Ministerul Educaţiei Naţionale, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Asociaţia Română a Băncilor au încheiat un acord de colaborare pentru realizarea de activităţi comune în domeniul educaţiei financiare şi elaborarea strategiei naţionale în domeniu - SNEF, precizeaza Agerpres. Obiectivul acordului vizează dezvoltarea, însuşirea şi aprofundarea unor elemente ale educaţiei financiare la nivelul învăţământului primar, gimnazial, liceal, universitar şi al persoanelor adulte. Acordul de colaborare asigură un cadru interinstituţional prin intermediul căruia cele cinci părţi semnatare vor realiza activităţi comune în domeniul educaţiei financiare pentru grupurile ţintă şi schimburi de experienţă privind iniţiativele existente ale partenerilor în domeniu, a informat MEN, citat de Agerpres.
 
Conform sursei citate, etapele premergătoare elaborării SNEF vizează conceperea "Cărţii albe" - lista actorilor angrenaţi în activităţi sau proiecte din domeniu, precum şi a unui studiu naţional referitor la nivelul actual al cunoştinţelor în materia educaţiei financiare.
 
Documentul stipulează elementele de bază ale acţiunilor recomandate la nivelul grupurilor ţintă, precum şi principiile definitorii ale acestora.
 
Astfel, la nivelul învăţământului primar, acordul recomandă includerea disciplinei opţionale "Educaţie financiară" în oferta educaţională a unităţilor de învăţământ şi sprijinirea predării acesteia, prin iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi specifice. La nivelul învăţământului gimnazial şi liceal, semnatarii îşi propun să asigure suportul în formarea cadrelor didactice care vor preda disciplina "Educaţie economico-financiară" pentru clasa a VIII-a, respectiv să susţină prezentări în faţa elevilor, pe teme specifice, explică MEN, citat de Agerpres.
 
La nivel universitar, vor fi diseminate, în cadrul universităţilor partenere, informaţii de actualitate privind principalele decizii şi evoluţii din domeniul financiar. Totodată, vor fi susţinute prezentări adresate studenţilor în cadrul unor programe pe teme specifice educaţiei financiare şi vor fi realizate proiecte dedicate cadrelor didactice universitare.