.

IGC devine IGCTI
Pe 28 februarie 2002, Guvernul a aprobat Hotărîrea privind înființarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației prin reorganizarea Regiei Autonome 'žInspectoratul General al Comunicațiilor.'
Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (IGCTI) va fi o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri extrabugetare, în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. IGCTI va avea ca principal obiect de activitate supravegherea și controlul activităților din domeniul comunicațiilor, în condițiile legii, precum și implementarea la nivel național a proiectelor de administrație electronică, în conformitate cu strategia națională în domeniul tehnologiei informației. Inspectoratului îi revin atribuțiile de operare și de supraveghere a Sistemului electronic de achiziții publice, precum și atribuțiile de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor electronice, tehnologiei informației, poștei și audiovizualului, prevăzute în actele normative în vigoare.
Personalul împuternicit al IGCTI va avea, pe bază de delegație, acces liber în orice loc în care se află echipamente, aparate și instalații din domeniul comunicațiilor electronice, poștei, audiovizualului și al tehnologiei informației, sau în care se află ori se pot afla surse de perturbații radioelectrice. Autoritățile administrației publice locale și organele de poliție au obligația de a sprijini operativ Inspectoratul în vederea identificării, localizării și sancționării, conform legii, a persoanelor fizice sau juridice pentru nerespectarea legislației în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice, al poștei, audiovizualului, tehnologiei informației și al protecției radioelectrice.
IGCTI preia toate drepturile și obligațiile ce reveneau regiei autonome 'žInspectoratul General al Comunicațiilor prin acte normative, convenții, acorduri interne și internaționale, contracte și alte asemenea acte juridice.
Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației au ca principale surse: tariful de utilizare a spectrului de frecvențe radio, tarifele de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, prevăzute în actele normative în vigoare, alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Spitalele și primăriile sunt interesate să liciteze online
Pînă pe 20 martie 2002, către sistemul electronic de achiziții publice www.e-licitatie.ro au fost adresate 4760 cereri de înscriere în sistem, dintre care 499 autorități contractante și 4261 de ofertanți. Pînă pe 19 martie 2002 au fost finalizate 8 licitații, în valoare totală de aproximativ 470 milioane de lei. Un număr de 124 de licitații erau încă deschise. Față de prețurile la care fuseseră achiziționate anterior produsele respective, s-au constatat reduceri între 5 și 30%, realizîndu-se, în medie, economii de 16%. Sistemul pentru achiziții publice prin licitații electronice funcționează din 4 martie 2002.
Numeroși reprezentanți ai unor instituții publice (spitale, primării) ce nu au obligația să utilizeze Sistemul de achiziții publice prin licitații electronice și-au exprimat interesul față de acest sistem. Comisia de supraveghere a Sistemului electronic de achiziții publiceva face propuneri pentru extinderea listei de autorități contractante și de produse. Produsele licitate obligatoriu pe www.e-licitatie.ro sunt: produse ale agriculturii (cartofi, fructe, lapte de vacă și ouă), produse ale industriei alimentare (carne de porcine congelată, orez decorticat), produse ale industriei textile, produse ale industriei celulozei, hîrtiei și cartonului, produse naturale și ale industriei de prelucrare a țițeiului, repectiv medicamente, vitamine naturale și de sinteză, provitamine naturale și concentrate, antibiotice (cefalosporine, aminoglicozine, betalactamide) și sărurile lor, pansamente si catguturi, vată, plasture, produse ale industriei construcțiilor metalice, produse și consumabile pentru echipamente electrice și optice.