.

Calitatea funcționării piețelor comunitare a crescut din 2014 (când a fost publicat ultimul tablou de bord) până azi, conform celui mai nou raport al Comisiei Europene. CE a publicat, pe 5 septembrie, tabloul de bord al piețelor de consum din 2016, în care sunt monitorizate evaluările consumatorilor din UE privind modul de funcționare a 42 de piețe de bunuri și servicii. Tendința pozitivă iniţiată în 2010 se accelerează, cele mai importante progrese fiind înregistrate de către serviciile financiare. Tendinţele negative sunt cele din piața energiei electrice, care nu corespunde pe deplin așteptărilor consumatorilor dar există numeroase probleme și pe piețele telecom. În aceste sectoare, daunele suferite de consumatori, în ansamblu, sunt cele mai mari din toate sectoarele analizate.

România nu pare să aibă legătură cu Europa
Primele trei locuri din clasamentul piețelor de bunuri realizat de consumatori sunt ocupate de piața cărților, revistelor și ziarelor, piața bunurilor recreative (jocuri și jucării, de exemplu) și piața aparatelor electrocasnice mari (frigidere, de exemplu). În privinţa serviciilor, primele trei piețe din clasamentul consumatorilor sunt legate de timpul liber, începând cu serviciile de cazare pe timpul vacanței, trecând prin serviciile culturale și recreative și ajungând la serviciile sportive (săli de sport, de exemplu).

În tabloul de bord din acest an putem vedea că încrederea consumatorilor în piețe a crescut, datorită unor norme favorabile consumatorilor, a reformelor de piață și a asigurării efective a respectării normelor de protecție a consumatorilor”, susţine Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen. „Trebuie să menținem această tendință încurajatoare, mai ales în cazul piețelor care continuă să se plaseze sub așteptări, precum telecomunicațiile și energia. Acesta este motivul pentru care consumatorii se află în centrul proiectelor prioritare ale Comisiei, cum ar fi piața unică digitală și uniunea energetică.

Piețele au rezultate mai bune când consumatorii au mai multă încredere
De exemplu, Directiva privind creditul de consum a avut la origine gradul scăzut de încredere a consumatorilor în serviciile financiare. De la punerea în aplicare a acestui act normativ, se observă în sector o creștere a gradului de încredere. Consumatorii declară că întâmpină dificultăți pe piețele telecomunicațiilor. Pentru îndepărtarea acestor probleme, CE va prezenta o propunere în domeniu. Prin recenta sa propunere referitoare la contractele digitale, CE urmărește obiectivul de a mări încrederea consumatorilor în achizițiile transfrontaliere online. Tabloul de bord al piețelor de consum confirmă rezultatele semestrului european: unele sectoare, cum ar fi serviciile de transport feroviar, alimentarea cu apă și furnizarea de energie electrică, necesită în anumite țări reforme structurale, deoarece evaluarea lor variază semnificativ de la un stat membru la altul.

Principalele concluzii din tabloul de bord al piețelor de consum din 2016
1. Piețele serviciilor au cunoscut mai multe îmbunătățiri decât piețele bunurilor. Serviciile financiare au înregistrat cele mai importante progrese. Consumatorii au mai multă încredere în băncile lor, în fondurile de pensii private și în fondurile de investiții decât înainte. Se poate spune astfel că recentele inițiative legislative din domenii precum conturile de plăți și creditele ipotecare, asigurarea efectivă a aplicării normelor și eforturile de sensibilizare încep să dea roade. În același timp însă, serviciile bancare continuă să fie sectorul codaș pe piețele serviciilor.
2. Calitatea funcționării piețelor diferă de la un stat membru la altul. Cele mai mari diferențe observate între țările UE în modul în care este evaluată calitatea funcționării piețelor sunt cele de pe piața serviciilor de electricitate, a alimentării cu apă, a transporturilor feroviare, a creditelor ipotecare și a serviciilor de telefonie mobilă. Spre deosebire de piețele mai bine clasate, aceste piețe sunt mai puțin deschise concurenței transfrontaliere.
3. Calitatea funcționării diferă și de la o piață la alta. Ultimele locuri în clasamentul piețelor analizate sunt ocupate de serviciile imobiliare, creditele ipotecare, produsele de investiții, pensiile private și titlurile de valoare, autovehiculele de ocazie și produsele din carne.
4. Piețele bunurilor se bucură în continuare de o evaluare mai favorabilă decât piețele serviciilor, deși acestea din urmă au cunoscut îmbunătățiri semnificative. În rândul piețelor de bunuri, piețele bunurilor de consum cu mișcare rapidă – cum ar fi băuturile nealcoolice și pâinea, cerealele și pastele – care s-au descurcat bine în edițiile precedente ale tabloului de bord, au pierdut teren față de alte piețe de bunuri.
5. Piața serviciilor feroviare a urcat considerabil în clasamentul consumatorilor începând cu 2013. Piața energiei electrice nu corespunde pe deplin așteptărilor consumatorilor. Numeroase probleme există și pe piețele telecom. În aceste sectoare, daunele suferite de consumatori în ansamblu sunt cele mai mari din toate sectoarele analizate.
6. Mai mulți consumatori au schimbat furnizorul, dar trecerea de la un furnizor la altul continuă să fie dificilă pe anumite piețe. Pentru prima dată de la crearea tabloului de bord au fost analizate și motivele pentru care consumatorii nu își schimbă furnizorul. A reieșit că, în multe cazuri, consumatorii fie sunt îngrijorați că trecerea la alt furnizor ar putea fi dificilă, fie au încercat să treacă la alt furnizor, dar au întâlnit obstacole.

Contextul comunitar
Tablourile de bord ale consumatorilor sunt utilizate de factorii naționali de decizie și de părțile interesate la evaluarea impactului pe care o anumită politică îl are în timp și la compararea situațiilor din diferitele state membre. CE se bazează pe concluziile desprinse din tabloul de bord al piețelor de consum la elaborarea politicilor sale. Tablourile de bord ale consumatorilor oferă o vedere generală asupra modului în care funcționează piața unică pentru consumatorii din UE. Publicate începând cu 2008, aceste tablouri au scopul de a asigura o mai bună monitorizare a rezultatelor pentru consumatori și de a oferi date pentru elaborarea de politici. Există două tipuri de tablouri de bord, care se publică o dată la doi ani, unul într-un an și altul în următorul, și care au la bază anchete desfășurate la scară largă:

1.) Tabloul de bord al piețelor de consum care urmărește calitatea funcționării a peste 40 de piețe de consum pe baza unor indicatori-cheie, cum ar fi încrederea că vânzătorii respectă normele de protecție a consumatorilor, comparabilitatea ofertelor, varietatea disponibilă pe piață, măsura în care sunt împlinite așteptările consumatorilor și daunele cauzate de problemele întâlnite de consumatori. Sunt monitorizați și alți indicatori, cum ar fi schimbarea furnizorului și prețurile;           

2. ) Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori care monitorizează condițiile existente la nivel național pentru consumatori în 3 domenii (1. cunoștințele și încrederea, 2. respectarea și asigurarea respectării normelor, 3. reclamațiile și soluționarea litigiilor) și examinează progresele înregistrate în privinţa integrării pieței UE a comerțului cu amănuntul – (Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori din 2015)

Documentare suplimentară
A.) Tabloul de bord al piețelor de consum din 2016
B.) Fișa informativă referitoare la tabloul de bord al piețelor de consum din 2016
C.) Graficul informativ referitor la tabloul de bord al piețelor de consum din 2016

Sursa: Ion VACIU