.

Comisia Europeană (CE) și marile companiile informatice de social networking (Facebook, Twitter, Microsoft și YouTube) anunță astăzi, (31 mai), în cadrul EU Internet Forum,  un cod de conduită foarte clar care conține o serie de angajamente de combatere a propagării discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online din Europa. Companiile informatice sprijină CE și statele membre ale UE în efortul lor de a răspunde provocării siguranței platformelor online, care să nu ofere oportunități de propagare virală a discursurilor online ilegale de incitare la ură. Libertatea de exprimare este o valoare europeană fundamentală care trebuie conservată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că este important să se facă distincția între un conținut care „frapează, șochează sau neliniștește statul, ori un segment oarecare din populație” și un conținut care incită în mod real și grav la violență și la ură. Curtea a arătat clar că cel din urmă conținut poate fi sancționat sau prevenit de state. 

CE vrea libertate, toleranță și nediscriminare în societățile deschise
Companiile americane împreună cu alte platforme și companii ce gestionează rețele de socializare au responsabilitatea colectivă și mândria de a promova și a facilita libertatea de exprimare în tot mediul online, la nivel global. CE și  companiile informatice recunosc însă că propagarea discursurilor online ilegale de incitare la ură au efecte negative nu doar asupra grupurilor sau persoanelor pe care le vizează, ci și asupra celor care promovează libertatea, toleranța și nediscriminarea în societățile noastre deschise. În plus, au efect de inhibare a discursurilor democratice pe platformele online, susțin oficialii CE.

Pentru a preveni propagarea discursurilor ilegale de incitare la ură, CE consideră că este esențial ca legile naționale relevante de transpunere a Deciziei-cadru a Consiliului privind combaterea rasismului și a xenofobiei să fie puse în aplicare pe deplin de către statele membre, atât în mediul online, cât și în afara acestuia. Aplicarea eficace a dispozițiilor care incriminează discursul de incitare la ură depinde de existența unui sistem solid de asigurare a respectării sancțiunilor penale impuse autorilor individuali ai discursurilor de incitare la ură, dar trebuie totodată completată cu acțiuni prin care să se asigure că, în urma primirii unei notificări valabile, intermediarii online și platformele de comunicare socială analizează rapid, într-un interval de timp adecvat, discursurile online ilegale de incitare la ură. Pentru a fi considerată valabilă în acest sens, o notificare trebuie să fie suficient de precisă și să fie justificată în mod adecvat.

Rețele sociale sunt folosite de grupările teroriste
„Recentele atacuri teroriste ne-au reamintit cât de urgent este să facem ceva în privința discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online. Rețelele de socializare constituie, din nefericire, unul dintre instrumentele folosite de grupurile teroriste pentru radicalizarea tinerilor adepți și de rasiști pentru răspândirea violenței și a urii. Acest acord este un important pas înainte în eforturile depuse pentru ca internetul să rămână un loc de exprimare liberă și democratică, în care valorile și legile europene sunt respectate. Salut angajamentul companiilor informatice mondiale de a analiza în mai puțin de 24 de ore majoritatea notificărilor valabile de eliminare a discursurilor online ilegale de incitare la ură și de a elimina un astfel de conținut sau de a dezactiva accesul la acesta, dacă este necesar.”, susține Vĕra Jourová, comisarul UE pentru justiție, consumatori și egalitate de gen.

La rândul său, Karen White, șefa direcției Public Policy for Europe din cadrul companiei Twitter, a precizat: „Nu tolerăm comportamentele ostile pe Twitter și vom continua să atacăm frontal această problemă, împreună cu partenerii noștri din sector și din societatea civilă. Ne menținem angajamentul de a lăsa tweeturile să curgă. Dar există o deosebire clară între libertatea de exprimare și comportamentele care incită la violență și la ură. Sancționăm comportamentele ostile care încalcă regulile platformei Twitter și în același timp valorificăm capacitatea incredibilă a acestei platforme de a răspândi mesajele pozitive, de a contesta prejudecățile și de a combate cauzele profunde ale intoleranței. Așteptăm cu interes viitoarele dialoguri constructive pe această temă între Comisia Europeană, statele membre, partenerii noștri din societatea civilă și confrații noștri din sectorul tehnologic.”

În plus, Lie Junius, șefa direcției Public Policy and Government Relations din cadrul Google, a adăugat: „Ne-am angajat să acordăm oamenilor acces la informații prin serviciile noastre, dar întotdeauna am interzis discursurile ilegale de incitare la ură pe platformele noastre. Dispunem de sisteme eficiente pentru analizarea notificărilor valabile în mai puțin de 24 de ore și pentru eliminarea conținutului ilegal. Suntem încântați să lucrăm cu Comisia la elaborarea unor soluții de coreglementare și autoreglementare pentru combaterea discursurilor de incitare la ură în mediul online.”

Monika Bickert, șefa direcției Global Policy Management din cadrul companiei Facebook, a precizat: „Salutăm anunțul făcut astăzi și ocazia de a continua să lucrăm alături de Comisie și de sectorul tehnologic în sens larg pentru combaterea discursurilor de incitare la ură. Cu un număr de 1,6 miliarde de utilizatori în toată lumea, ne străduim să păstrăm echilibrul între a permite oamenilor să se exprime și a asigura un mediu de respect. După cum am precizat în standardele noastre aplicabile comunității utilizatorilor, pe Facebook nu sunt permise discursurile de incitare la ură. Îi îndemnăm pe oameni să facă uz de instrumentele noastre de raportare dacă dau peste vreun conținut care, în opinia lor, încalcă standardele noastre, pentru ca noi să putem investiga. Echipele noastre din întreaga lume analizează aceste rapoarte zi și noapte și iau măsuri rapide.”

În final, John Frank, vicepreședinte al EU Government Affairs din cadrul companiei Microsoft, a subliniat: „Politețea și libertatea de exprimare sunt valori esențiale în compania noastră, așa că politica noastră interzice îndemnurile la violență și la ură în serviciile pentru consumatori găzduite de Microsoft. De curând am anunțat măsuri suplimentare prin care interzicem clar publicarea de conținut terorist. Vom continua să le oferim utilizatorilor un mod de a ne semnala cazurile care, în opinia lor, încalcă regulile noastre. Însușirea codului de conduită reconfirmă angajamentul nostru față de această problemă importantă.”

Incitarea la ură suprimată în mai puțin de 24 de ore
Prin semnarea codului de conduită, companiile informatice se angajează să își continue eforturile de a combate discursurile ilegale de incitare la ură din mediul online. Acest lucru va presupune, printre altele, elaborarea constantă de proceduri interne și de programe de formare a personalului prin care să se garanteze analizarea majorității notificărilor valabile de eliminare a discursurilor online ilegale de incitare la ură în mai puțin de 24 de ore și eliminarea unui astfel de conținut sau dezactivarea accesului la acesta, dacă este necesar. Companiile IT vor depune eforturi, de asemenea, pentru consolidarea parteneriatelor existente cu organizațiile societății civile, acestea urmând să contribuie la semnalarea conținuturilor care încurajează instigarea la violență și la ură. În plus, jucătorii IT glonali și CE își propun, de asemenea, să își continue activitatea de identificare și promovare a unor contradiscursuri independente și a unor noi idei și inițiative, precum și activitatea de sprijinire a programelor educaționale care încurajează gândirea critică. În același sens, companiile americane implicate subliniază și faptul că obiectivul prezentului cod de conduită este de a orienta propriile activități și de a face schimb de bune practici cu alte companii din domeniul internetului și cu alte platforme și operatori de rețele de socializare.

Ce angajamente publice cuprinde Codul de conduită
Companiile informatice, asumându-și un rol de lider în combaterea propagării discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, au convenit cu Comisia Europeană asupra unui cod de conduită, care prevede următoarele angajamente publice:
01. Companiile informatice se angajează să instituie proceduri clare și eficace de examinare a notificărilor privind discursurile online ilegale de incitare la ură publicate pe platformele lor, astfel încât să poată elimina sau bloca accesul la un astfel de conținut. Companiile informatice se angajează să instituie reguli sau orientări pentru comunitatea utilizatorilor prin care să clarifice faptul că interzic promovarea incitării la violență și comportamentul ostil.
02. La primirea unei notificări valabile de eliminare a unui conținut, companiile informatice se angajează să analizeze cererea respectivă din perspectiva regulilor lor și a orientărilor pentru comunitatea utilizatorilor și, dacă este necesar, din perspectiva legilor naționale de transpunere a Deciziei-cadru 2008/913/JAI, examinarea cererilor fiind efectuată de echipe specializate.
03. Companiile informatice se angajează să revizuiască în mai puțin de 24 de ore majoritatea notificărilor valabile de eliminare a discursurilor online ilegale de incitare la ură și să elimine un astfel de conținut sau să dezactiveze accesul la acesta, dacă este necesar.
04. În plus, companiile informatice se angajează să își educe și sensibilizeze utilizatorii cu privire la tipurile de conținut care nu sunt permise conform regulilor lor și orientărilor pentru comunitatea utilizatorilor. Sistemul de notificare ar putea servi drept instrument în acest sens.
05. Companiile informatice se angajează să furnizeze informații cu privire la procedurile de efectuare a notificărilor, cu scopul de a spori rapiditatea și eficacitatea comunicării dintre autoritățile statelor membre și companiile informatice, în special cu privire la notificări și la blocarea accesului la discursurile online ilegale de incitare la ură sau la eliminarea acestora. Aceste informații vor trebui transmise prin intermediul punctelor de contact naționale desemnate de către companiile informatice și, respectiv, de către statele membre. Acest lucru ar permite, de asemenea, statelor membre, în special agențiilor lor de asigurare a respectării legii, să se familiarizeze și mai mult cu metodele de recunoaștere a discursurilor online ilegale de incitare la ură și de notificare a acestora către companiile informatice.
06. Companiile informatice se angajează să încurajeze efectuarea pe scară largă de către experți a unor notificări și a unor marcaje ale conținutului care promovează incitarea la violență și un comportament ostil, în special prin intermediul parteneriatelor cu OSC-urile, prin furnizarea de informații clare cu privire la regulile și la orientările pentru comunitatea utilizatorilor ale fiecărei companii, precum și privind regulile referitoare la raportare și la procedurile de notificare. Companiile informatice se angajează să își consolideze parteneriatele cu OSC-urile prin extinderea ariei geografice a acestor parteneriate și, după caz, să ofere asistență și formare pentru ca partenerii din cadrul OSC-urilor să își poată îndeplini rolul de „raportor de încredere” sau un rol echivalent, ținând seama în mod adecvat de necesitatea menținerii independenței și credibilității acestora.
07. Companiile informatice se bazează pe sprijinul statelor membre și al Comisiei Europene pentru a le asigura accesul la o rețea reprezentativă de parteneri din cadrul OSC-urilor și la „raportori de încredere” în toate statele membre, care să contribuie la efectuarea de notificări de înaltă calitate. Companiile informatice se angajează să pună la dispoziție pe site-urile lor internet informații privind „raportorii de încredere”.
08. Companiile informatice se angajează să ofere personalului lor în mod periodic cursuri de formare privind evoluțiile societale actuale și să facă schimb de opinii privind posibilitățile de efectuare a unor îmbunătățiri suplimentare.
09. Companiile informatice se angajează să își intensifice cooperarea, atât între ele, cât și cu alte platforme și societăți care gestionează rețele de socializare, pentru a îmbunătăți schimbul de cele mai bune practici.
10. Companiile informatice și Comisia Europeană, recunoscând importanța discursurilor independente de combatere a discursurilor care incită la ură și a prejudiciilor, își propun să își continue activitatea de identificare și promovare a unor contradiscursuri independente și a unor noi idei și inițiative, precum și activitatea de sprijinire a programelor educaționale care încurajează gândirea critică.
11. Companiile informatice se angajează să își intensifice colaborarea cu OSC-urile pentru a oferi cursuri de formare privind cele mai bune practici de combatere a discursurilor care incită la ură și a prejudecăților și să desfășoare pe scară mai mare activități proactive prin care să ajute OSC-urile să realizeze campanii eficace de prezentare a unor contradiscursuri. Comisia Europeană, în cooperare cu statele membre, se angajează să contribuie la acest demers prin luarea măsurilor necesare pentru a identifica nevoile și cerințele specifice ale OSC-urilor în acest sens.
12. Comisia Europeană, în coordonare cu statele membre, se angajează să promoveze aderarea la angajamentele prevăzute în prezentul cod de conduită și în rândul altor platforme și societăți care gestionează rețele de socializare relevante.
13. Companiile informatice și Comisia Europeană convin să evalueze periodic angajamentele publice din prezentul cod de conduită, inclusiv impactul acestora. Acestea convin, de asemenea, să analizeze în continuare modalitățile prin care pot promova transparența și prin care pot încuraja discursurile alternative și contradiscursurile. În acest scop, vor fi organizate reuniuni periodice și se va efectua o evaluare preliminară, care va fi prezentată până la sfârșitul anului 2016 Grupului la înalt nivel privind combaterea rasismului, xenofobiei și a tuturor formelor de intoleranță.

Care este contextul luptei împotriva conținutului online ilegal, privind violența și ura
Comisia Europeană a colaborat cu companiile care gestionează rețele de socializare la nivel global pentru a se asigura că discursurile de incitare la ură sunt tratate în mediul online la fel ca și în alte canale de media. Astfel, Directiva privind comerțul electronic (articolul 14) a permis elaborarea unor proceduri de suprimare, dar nu reglementează în detaliu procedurile respective. O procedură de „notificare și acțiune” începe în momentul în care o persoană semnalează unui furnizor de servicii de găzduire – de exemplu, rețea de socializare, platformă de comerț electronic sau operator care găzduiește site-uri web – existența unui conținut ilegal pe internet – rasism, abuz asupra copiilor, spam etc. – și se încheie în momentul în care respectivul furnizor de servicii de găzduire întreprinde acțiuni de combatere a conținutului ilegal semnalat.

Un prim pas a fost, de exemplu, Colocviul UE privind drepturile fundamentale din octombrie 2015 a avut ca temă „Toleranța și respectul: prevenirea și combaterea antisemitismului și islamofobiei în Europa”. În urma acestuia, Comisia a demarat un dialog cu marile companii informatice, în cooperare cu statele membre și cu societatea civilă, pentru a găsi cea mai bună modalitate de combatere a discursurilor online ilegale care răspândesc violența și ura. Abordarea acestei probleme este deosebit de urgentă, având în vedere atacurile teroriste care au avut loc de curând și faptul că grupurile teroriste utilizează rețelele de socializare pentru radicalizarea tinerilor adepți. CE a lansat deja, în decembrie 2015, Forumul internetului în UE, în vederea protejării publicului împotriva răspândirii materialelor teroriste și împotriva utilizării canalelor de comunicare de către teroriști pentru facilitarea și dirijarea activităților acestora. Astfel, în declarația comună a Consiliului Extraordinar Justiție și Afaceri Interne, care s-a întrunit după atacurile teroriste de la Bruxelles, s-a subliniat necesitatea de a intensifica eforturile în acest domeniu și, de asemenea, de a ajunge la un acord asupra unui cod de conduită privind discursurile de incitare la ură în mediul online. Decizia-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei incriminează incitarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică. Această decizie este temeiul juridic pentru definirea conținutului online ilegal. Libertatea de exprimare este o valoare europeană fundamentală care trebuie conservată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că este important să se facă distincția între un conținut care „frapează, șochează sau neliniștește statul, ori un segment oarecare din populație” și un conținut care incită în mod real și grav la violență și la ură. Curtea a arătat clar că cel din urmă conținut poate fi sancționat sau prevenit de state.

Documentație suplimentară
1. Codul de conduită
2. Decizia-cadru privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

Sursa: Ion VACIU