.

Serviciile naţionale de securitate cibernetică vor fi îmbunătăţite odată cu lansarea de către Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) a proiectului 'Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability - eCSI', în urma acordării unui grant de către Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA) în valoare de aproximativ 869.000 euro, echivalentul a 75% din totalul costurilor eligibile, a anunţat instituţia, într-un comunicat, precizează Agerpres. Potrivit sursei citate, proiectul vizează crearea, menţinerea şi extinderea capabilităţilor de securitate cibernetică ale CERT-RO, precum şi a serviciilor de securitate cibernetică pe care le oferă la nivel naţional.
 
În cadrul proiectului, CERT-RO va lansa servicii operaţionale sustenabile în timp şi va permite noi utilizări şi capabilităţi ale serviciilor, proceselor şi uneltelor de securitate cibernetică.
 
Principalele servicii dezvoltate în cadrul CERT-RO sunt: Platforma Naţională de Servicii de Securitate Cibernetică (NCSP), Call-Center de Securitate Cibernetică disponibil 24/7, dotarea unui laborator de analiză şi investigaţie malware, organizarea de training-uri în domeniul securităţii cibernetice pentru manageri şi specialişti IT din instituţii publice şi acţiuni de promovare.
 
În acest fel, măsurile vor asigura conformitatea Centrului la cerinţele stipulate în Directiva NIS şi va ajuta la creşterea gradului de conştientizare la nivel naţional privind cerinţele tehnice şi organizaţionale pentru a atinge un grad ridicat de securitate cibernetică.
 
Proiectul 'Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability - eCSI' ("Îmbunătăţirea serviciilor naţionale de securitate cibernetică şi a capacităţilor de interoperabilitate" - n. r.) are o durată de implementare de doi ani şi va fi finalizat în luna august a anului 2019.
 
Connecting Europe Facility - Programul Telecom este un instrument cheie al Uniunii Europene pentru facilitarea interacţiunilor transfrontaliere dintre administraţia publică, afaceri şi cetăţeni, prin introducerea serviciilor de infrastructură digitală şi reţele broadband.
 
Bugetul programului este de 1,04 miliarde de euro pentru perioada de programare 2014 - 2020.