.

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) a lansat un proiect care urmărește extinderea serviciilor de securitate cibernetică pe care le furnizează la nivel national, precizeaza Profit.ro. Denumit “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”, proiectul este finanțat printr-un grant acordat de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) în valoare de aproximativ 869.000 euro, respectiv 75% din totalul costurilor eligibile. Pentru punerea în practică a proiectului, CERT-RO a inițiat o licitație prin care urmărește achiziționarea de echipamente IT și aplicații software, contractul fiind estimat la 2,16 milioane de lei, fără TVA.
 
Pentru toate cele 12 loturi ale licitației, ofertanții înscriși sunt Regia Autonomă RASIROM, Net Brinel, Pragma Computers, Starc4sys, Dataware Consulting, Power Net Consulting, Arctic Stream, Stream Networks, Crescendo International și ISEC Associates.