.

Grupul de experți independenți pentru politica de coeziune și-a prezentat pe 11 iulie raportul final referitor la un cadru simplificat privind fondurile UE după 2020. Deși realizările politicii de coeziune a UE sunt în general pozitive, numărul mare de norme existente nu facilitează întotdeauna activitatea administrațiilor locale, ce gestionează fondurile UE, sau pe cea a firmelor, ce doresc să solicite finanțare din partea UE. Simplificarea este esențială, iar Comisia Europeană (CE) ar trebui să examineze modalități de a simplifica și mai mult accesul la fondurile UE în cadrul bugetar pentru perioada de după 2020. Acesta este principalul mesaj pe care Grupul la nivel înalt pentru simplificare dorește să îl integreze în discuția cu privire la viitorul finanțelor UE, lansată de CE la 28 iunie prin publicarea documentului său de reflecție special (ultimul dintr-o serie de cinci documente prezentate după publicarea de către CE, la 1 martie, a Cărții albe privind viitorul Europei).
 
Simplificarea accesului la fondurile de coeziune ale UE
 
„Cetățenii așteaptă mai mult din partea UE - dar bugetul UE este în scădere. Pentru a soluționa această dilemă, trebuie să valorificăm la maximum fiecare euro pe care îl cheltuim. Iar simplificarea normelor contribuie la eficientizarea cheltuielilor”, precizează comisarul Günther H. Oettinger (foto), responsabilul pentru buget și resurse umane al CE. Comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, a adăugat: „Norme mai puține și mai simple înseamnă rezultate mai bune și mai puține erori. Haideți să ne concentrăm asupra a ceea ce este cu adevărat important: ameliorarea vieții cetățenilor pretutindeni în Europa.” La rândul său, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Prin utilizarea întregului potențial al simplificării, vom economisi bani și timp, care vor putea fi folosite în schimb pentru stimularea convergenței sociale în toată Europa.” Iar președintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a conchis: „Simplificarea accesului la fondurile de coeziune ale UE și a utilizării acestora va contribui cu siguranță la apropierea cetățenilor de UE.”
 
Cea mai bună metodă de simplificare a normelor: reducerea lor 
 
Potrivit grupului, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie simplificată. Ar trebui menținută guvernanța partajată a gestionării pentru a se asigura încrederea reciprocă și asumarea obiectivelor comune în materie de creștere şi de creare a locurilor de muncă. Însă cea mai bună metodă de simplificare a normelor este reducerea numărului acestora; grupul propune norme care trebuie eliminate sau reduse drastic. Normele din cadrul diferitelor fonduri și instrumente ale UE ar trebui armonizate în privinţa ajutoarelor de stat, achizițiilor publice și metodelor de rambursare a costurilor, pentru a facilita sinergiile și pentru a permite beneficiarilor să solicite, pentru același proiect, fonduri UE din surse diferite. De exemplu, aplicarea acelorași norme în cadrul politicii de coeziune, și în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) ar permite facilitarea accesului la sprijin pentru întreprinderile mici.
 
Care sunt criteriile de simplificare
 
Un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre și regiunilor, cu condiția ca acestea să îndeplinească o serie de criterii: sisteme fiabile de gestiune și control; un nivel semnificativ de cofinanțare națională, pentru a încuraja realizarea de cheltuieli eficiente; identificarea principalelor reforme structurale în scopul implementării și al concentrării asupra unui număr redus de domenii de politică, pentru a se putea obține rezultate. Grupul sugerează că, în acest caz, normele UE s-ar limita la prioritățile de investiții strategice și la principiile privind cheltuielile. Fondurile UE ar urma să fie acordate prin intermediul mecanismelor administrative naționale existente, iar activitatea de audit a CE ar fi limitată. Statul membru și CE ar urma să convină asupra reformelor structurale necesare și asupra rezultatelor concrete care vor face obiectul rambursării. Simplificarea s-a dovedit deja o poveste de succes: comisarul Oettinger a prezentat și trei rapoarte privind implementarea bugetului UE pentru 2016. Una dintre concluzii este că simplificarea normelor UE facilitează utilizarea fondurilor UE în mod eficace și corect de către autoritățile, fermierii și firmele locale. În același spirit, CE a propus, în septembrie 2016, simplificarea normelor în temeiul cărora statele membre și alți beneficiari primesc bani de la UE.
 
Care este obiectivul Grupului  
 
Obiectivul Grupului la nivel înalt, lansat de CE în 2015, este de a identifica oportunități de eliminare a complexității inutile a normelor din cadrul politicii de coeziune, având în vedere atât evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020, la care Grupul a adus o contribuție semnificativă, cât și dezbaterea privind cadrul bugetar pentru perioada de după 2020. Președintele Grupului la nivel înalt, Siim Kallas, a fost vicepreședinte al CE însărcinat cu chestiuni administrative, audit și antifraudă, dar și cu transporturile. Pe lângă expertiza sa internă legată de fondurile UE, mandatele sale de prim-ministru și de ministru de finanțe al Estoniei i-au oferit lui Siim Kallas o perspectivă unică asupra modului în care sprijinul financiar al UE poate fi combinat în mod optim cu reformele de pe teren pentru a produce creștere economică. Cei doisprezece membri ai Grupului la nivel înalt reprezintă autorități naționale și regionale și sectorul privat, cu experiență personală în gestionarea fondurilor UE, precum și cu idei inovatoare de reformare a sistemului.