.

Dezvoltarea fără precedent a comunicațiilor și tehnologiei informației a determinat, în ultimii ani, schimbări fundamentale la nivel economic, social și cultural, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Revoluția informațională reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale momentului, fiind un proces caracterizat prin multe decalaje, determinate nu numai de insuficiența fondurilor și a infrastructurii, ci și de lipsa coordonării eficiente a eforturilor internaționale cu privire la trecerea la Societatea Informațională.
Summit-ul Mondial privind Societatea Informațională constituie astfel o soluție necesară, aplicată la momentul potrivit. Principalul obiectiv al Summitului, chiar unul foarte nobil, este de a întreprinde măsuri pentru reducerea decalajului digital și de a adopta o strategie și un plan de acțiuni pentru ca majoritatea cetățenilor lumii să se poată bucura de beneficiile economice, sociale și culturale ale Societății Informaționale, posibile datorită dezvoltării comunicațiilor și tehnologiei informației. Tehnologia Informației ar trebui să devină un instrument central în orice țară pentru a asigura servicii mai bune pentru cetățeni și mediul de afaceri, întrucât aceasta promite transformări radicale în ceea ce privește bunăstarea și prosperitatea națiunilor.
Conferințele regionale care pregătesc WSIS se situează chiar în centrul acestui proces. Suntem onorați de faptul că, între 7 și 9 noiembrie 2002, România va găzdui Conferința Regională Pan Europeană. Având în vedere interesele comune și existența unui fond istoric și cultural comun, este cert că în cadrul acestei conferințe se vor atinge noi nivele de cooperare mai eficace prin identificarea provocărilor comune, analiza practicilor bune de urmat și prin angajarea în discuții productive pentru realizarea unui consens.
Îi invităm pe toți cei interesați, din partea guvernelor, organizațiilor internaționale, sectorului privat și societății civile, să participe la conferința din România și ne exprimăm convingerea că ea se va finaliza cu succes prin adoptarea unei viziuni comune asupra dezvoltării durabile a Societății Informaționale în regiune.