.

Anul electoral 2004 face din România o țintă predilectă pentru marile companii multinaționale ce dezvoltă soluții de guvernare electronică.
Atât companiile Microsoft, Hewlett Packard, dar și Intel sunt foarte atente la acest subiect ce aduce contracte deosebit de mari și sigure, cu câștiguri evidente pentru companii, dar și pentru mediul guvernamental. Astfel se explică și inițiativa comună a reprezentanțelor locale ale corporațiilor HP și Microsoft ce-au organizat pe 15 aprilie, la București, conferința 'Soluții IT pentru guverne în secolul XXI'™'™.

Viziunea comună HP-Microsoft
Experții celor două companii în e-government au conturat beneficiile și criteriile de succes ale soluțiilor electronice. Oferta comună cuprinde soluții de e-government și servicii publice prin intermediul Internetului, semnătura digitală, sisteme de asistare a deciziilor la nivel guvernamental, dezvoltarea serviciilor Web orientate pentru standarde publice, servicii de înaltă disponibilitate a infrastructurii hardware și soluții de centralizare a resurselor IT în sectorul public.
Companiile Microsoft și HP dezvoltă parteneriatul strategic 'Frontline Partnership'™'™ de peste două decenii în scopul furnizării tehnologiei informaționale la standarde ridicate, cu costuri scăzute. Dezbatererea s-a concentrat asupra aspectului tehnic al soluțiilor destinate sectorului public românesc. Astfel, o temă de mare actualitate este definirea și implementarea instrumentelor de securitate și identificare informatizată pentru profilarea unei infrastructuri fiabile, sigure și scalabile.
Microsoft definește strategia e-government ca pe o ofertă adresată sectorului public pentru realizarea unui sistem de conducere a societății informatizate bazate pe programe software de mare calitate și cu o securitate sporită. Serviciile adresate cetățenilor trebuie să fie accesibile în orice moment, de oriunde, prin intermediul oricărui tip de echipament de calcul. Tocmai în acest sens Microsoft a provocat sectorul public prin lansarea Strategiei .NET, care se concretizează într-o serie de inițiative strategice pentru îndeplinirea viziunii de e-government în domeniul educației, administrației locale, apărării, a impozitelor, a serviciilor sociale și medicale.
În aceeași direcție, HP a probat calitatea de lider tehnologic în cadrul gestionării mai multor proiecte de succes. Compania HP se prezintă ca un partener familiarizat cu problematica instituțiilor guvernamentale, implementând soluțiile 'centrate pe cetățean'™'™. Soluțiile respectă cele mai noi standarde IT&C dar și modelele financiare inovatoare.
Ca exemplu, putem aminti dezvoltarea parteneriatelor public-privat și a sistemelor flexibile COT (Construcție - operare -transfer') ce dovedesc accesibilitatea serviciilor către cetățeni.

Guvernul României:
acord de licențiere cu Microsoft
Tot pe 15 aprilie, Microsoft România salută decizia Guvernului României de semnare a Acordului Cadru de licențiere a produselor Microsoft.
Guvernul României oferă un exemplu pozitiv privind respectarea proprietății intelectuale pentru mediul de business și pentru întreaga societate.
Reducerea pirateriei software va contribui la dezvoltarea unei puternice industrii locale de software și la alinierea cu cerințele pieței Uniunii Europene. Guvernul României și Microsoft au semnat, în septembrie 2003, Scrisoarea de Intenție privind Parteneriatul Strategic, ce include următoarele obiective:
- sprijinirea eforturilor Guvernului pentru atingerea scopu
rilor strategice de realizare a societății informaționale,
- valorificarea potențialului pieței locale,
- stimularea dezvoltării sectorui IT în România, ce va per
mite României să devină un lider european în domeniul
dezvoltării de software,
- crearea condițiilor pentru încheierea unui acord cadru de
licență între Guvern și Microsoft.
Imediat după semnare, ambele părți au constituit grupuri de lucru pentru fiecare dintre aceste obiective. Între primele rezultate semnificative obținute amintim: - semnarea acordului privind accesul la codul sursă Microsoft în cadrul Government Security Program, în octombrie 2003; recunoașterea internațională a proiectului Government Gateway, dezvoltat împreună cu Softwin, prin premiul obținut la WSIS, Geneva, decembrie 2003 și semnarea Parteneriatului pentru Educație, un program de investiții pe 5 ani, cu valoare inițială de un milion de dolari, pentru școli și licee, februarie 2004.
Acordul de licențiere semnat pe 15 aprilie este parte a Parteneriatului Strategic și reflectă angajamentul Microsoft de a oferi condiții speciale Guvernului, împreună cu resurse dedicate, în cadrul filialei locale, pentru servicii și suport privind utilizarea acestor produse.
Contractul include platforma de bază pentru aproximativ 50.000 de PC-uri (Windows, Office, Client Access Licenses) și 1500 servere (Windows Server System). În ultimii ani, Microsoft România și partenerii săi locali s-au implicat în realizarea unor proiecte importante, cum ar fi Government Gateway, visa on-line, e-licitație.