.

Comisia Europeană (CE) a recomandat pe 25 ianuarie Consiliului să le permită statelor membre să mențină actualele controale temporare la unele frontiere interne ale spațiului Schengen (e evorba de cele din Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia) timp de încă trei luni. CE recunoaște că, în ultimii ani, au apărut noi provocări în materie de securitate, după cum a arătat recentul atac terorist de la Berlin. România nu figurează în planurile de integrare în spaţiul Schengen, tendinţa europeană fiind în acest an de protejare suplimentară a graniţelor existente.

Sperăm să revenim la o funcționare normală a spațiului Schengen cât mai curând posibil
Deși situația s-a stabilizat treptat, în ciuda implementării unor măsuri propuse de CE pentru o mai bună gestionare a granițelor externe și în scopul protejării spațiului Schengen, CE consideră că nu sunt încă îndeplinite pe deplin condițiile  foii de parcurs „Înapoi la Schengen”. Astfel, revenirea la o funcționare normală a spațiului Schengen nu este posibilă în acest moment. „S-au făcut progrese semnificative în direcția ridicării controalelor la frontierele interne, însă trebuie să continuăm să stabilizăm situația. Iată de ce recomandăm ca statelor membre în cauză să li se permită să mențină controalele temporare la frontiere pentru încă trei luni.”, susţine Frans Timmermans, prim-vicepreședintele CE. La rândul său, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, adaugă: „Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale integrării UE și se cuvine să nu considerăm că este un lucru de la sine înțeles. CE își menține angajamentul de a colabora cu statele membre pentru a elimina treptat controalele temporare la frontierele interne și pentru a reveni la o funcționare normală a spațiului Schengen cât mai curând posibil. Cu toate că în ultimele luni am consolidat continuu măsurile prin care să facem față presiunii migratorii fără precedent cu care se confruntă Europa, din păcate nu am ajuns încă la capătul drumului. Din acest motiv, recomandăm Consiliului să le permită statelor membre să continue să efectueze controale temporare limitate la frontierele interne timp de încă trei luni, în anumite condiții stricte și doar ca ultimă soluție”.

Amprentarea migranţilor consolidează frontierele externe
În ultimele luni s-au făcut progrese importante în privinţa securizării și gestionării frontierelor externe și reducerea migrației neregulamentare. Astfel, odată cu crearea Poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, începând cu 6 octombrie 2016, CE a început să introducă mijloace care să ajute să protejeze mai bine frontierele externe ale UE și să reacționeze mai prompt la noile evoluții. De asemenea, datorită sistemului de puncte de acces (hotspots), înregistrarea și prelevarea amprentelor migranților care ajung în Grecia și Italia au ajuns la un procent de aproape 100%. Viitoarele verificări sistematice în bazele de date propuse de CE pentru toate persoanele care trec frontiera externă vor contribui, la rândul lor, la consolidarea frontierelor externe. În plus, Declarația UE-Turcia a avut ca rezultat scăderea semnificativă a numărului sosirilor de migranți în situație neregulamentară și de solicitanți de azil în UE. Totuși, numărul acestora rămâne ridicat în Grecia, iar situația continuă să fie delicată pe ruta Balcanilor de Vest, existând riscul unor deplasări secundare. Mai mult, în ciuda îmbunătățirii semnificative a gestionării frontierelor externe, unele dintre acțiunile identificate de foaia de parcurs „Înapoi la Schengen” necesită mai mult timp pentru a fi puse pe deplin în aplicare și pentru a da rezultatele scontate.

CE vrea controale preventive încă 3 luni, în condiţii stricte
Începând din februarie 2017, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european vor asista Grecia și vor desfășura operațiuni la frontiera externă din partea de nord a acestei țări. Această tendință, inițiată de Declarația UE-Turcia, de a obține constant rezultate trebuie continuată și de la jumătatea lunii martie trebuie reluată aplicarea completă a prevederilor Regulamentului Dublin în Grecia. În ciuda progreselor semnificative, acțiunile în curs și situația de pe teren indică persistența unor condiții excepționale. De aceea, Comisia consideră că este justificat, ca metodă de precauție, să le permită statelor membre în cauză, și numai după ce acestea au analizat măsuri alternative, să prelungească actualele controale limitate la frontierele interne, ca măsură excepțională, pentru o perioadă de încă trei luni și în condiții stricte. În mod special, aceste controale trebuie să fie bine direcționate și să se limiteze, din perspectiva domeniului de aplicare, frecvenței, locației și timpului, la ceea ce este strict necesar.

Care sunt frontierele vizate în acest moment
Controalele se referă la aceleași frontiere interne recomandate de Consiliu pe 11 noiembrie 2016:

  • Austria: la frontiera terestră cu Ungaria și la frontiera terestră cu Slovenia;
  • Germania: la frontiera terestră cu Austria;
  • Danemarca: în porturile daneze care fac legătura, prin feriboturi, cu Germania și la frontiera terestră cu Germania;
  • Suedia: în porturile suedeze din regiunea polițienească Sud și Vest și la podul Öresund;
  • Norvegia: în porturile norvegiene care fac legătura, prin feriboturi, cu Danemarca, Germania și Suedia.

În continuare, Consiliul va lua o decizie bazată pe această propunere de recomandare. Necesitatea, frecvența, locul și durata controalelor vor continua să fie revizuite săptămânal, iar intensitatea acestora va fi adaptată la nivelul de amenințare la care se raportează, urmând să fie eliminate la momentul oportun. Statele membre continuă să fie obligate să raporteze prompt, în fiecare lună, CE cu privire la necesitatea efectuării controalelor. CE recunoaște, de asemenea, că în ultimii ani au apărut noi provocări în materie de securitate, după cum a arătat recentul atac terorist de la Berlin. În acest sens, deși cadrul juridic actual a fost suficient pentru problemele cu care s-a confruntat până în prezent, CE analizează dacă acesta este totuși suficient adaptat pentru a răspunde provocărilor noilor provocări de securitate.

Cum arată actualul context al pericolului migranţilor
La momentul de vârf al crizei migranților, Grecia a întâmpinat dificultăți mari în gestionarea corespunzătoare a frontierele externe. În plus, țara numără încă foarte mulți migranți neînregistrați și solicitanți de azil care ar fi putut încerca să plece neregulamentar în alte state membre. Acest complex de factori a creat circumstanțe excepționale care constituie o amenințare gravă la adresa ordinii publice și a securității interne și care ar putea pune în pericol funcționarea generală a spațiului Schengen. Problemele au condus la declanșarea procedurii de salvgardare prevăzută de articolul 29 din Codul frontierelor Schengen și la adoptarea recomandării Consiliului din 12 mai 2016 cu privire la menținerea controalelor temporare proporționale la anumite frontiere interne ale spațiului Schengen (în Germania, Austria, Suedia, Danemarca și Norvegia). La 25 octombrie 2016, CE a propus să li se permită statelor membre să mențină controalele temporare la aceleași frontiere interne pentru încă 3 luni, în condiții mai stricte și cu obligația raportării lunare detaliate privind rezultatele înregistrate de statele membre în cauză. Atunci, CE a considerat că, deși situația s-a stabilizat treptat, nu sunt încă îndeplinite integral condițiile stabilite în foaia de parcurs „Înapoi la Schengen”, care ar permite revenirea la o funcționare normală a spațiului Schengen. La 11 noiembrie 2016, Consiliul a adoptat propunerea CE. Propunerea de recomandare a Comisiei nu aduce atingere celorlalte soluții pe care le pot aplica toate statele membre, inclusiv cele cinci state membre afectate, în conformitate cu normele generale privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în eventualitatea unei alte amenințări grave la adresa politicii publice sau a securității interne, care nu este legată de deficiențe grave în gestionarea frontierelor externe. De exemplu, pe parcursul aplicării Recomandării din 12 mai 2016, Franța, care nu era vizată de această recomandare, a anunțat că va reintroduce și ulterior că va menține controalele la frontierele sale interne din motive legate de evenimente previzibile și de amenințări teroriste.

Documentare suplimentară
1. Decizia de punere în aplicare a Consiliului formulând o recomandare privind controalele temporare la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen
2. O abordare coordonată la nivelul UE în ceea ce privește controalele temporare la frontierele interne (Q&A)
3. Normele Schengen, explicate (fişă informativă)
4. Înapoi la Schengen – Foaie de parcurs
5. Evoluția procesului de operaționalizare a Poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european (com. de presă)

Sursa: Ion VACIU