Page 1 - Revista 107
P. 1

Dosar hD Voice     ANUL XIII - EDIŢIA 107 - aprilie-mai 2011 - PREŢ: 15 LEI

                                        ean-FrançoisFallacher
                                        J Jean-FrançoisFallacher
             VEER                                  n n n no o oou u uul l ll c c cce e eeo o oo

                 4G                          o o o or r rra a aan n nng g gge e ee r r rro o oom m mmâ â âân n nni i iia a aa      cel mai mic


     smartphone


      HP webOS
     Primulmagazin        stilApple       înRomânia


     MădălinaSUcEvEANU,
     CTOOrangeRomânia
                           r reemm ssăă aadduucceemm
                        V Vrem să aducem
                        V Vrem să aducem

                                       n n pplluuss ddee
                                    u un plus de
                                     u un plus de
                                a allooaarree ppiieeţţeeii
                             v valoare pieţei
                              v valoare pieţei

     „Scopulnostruestesăavem      Abu-Dhabi..19AED Amsterdam.. 4EUR Atena........4EUR Berlin........4EUR Berna..........6CHF Budapesta..991HUF Varșovia......17PLN
     ceamaibunăreţeadinRomânia“    Istanbul.....7,5YTL Londra.....2,8GBP Madrid.......4EUR Moscova . . .149 RUR NewYork......5USD Oslo...........36SEK Viena..........4EUR
                      Paris......... 4EUR Praga . . . . . 124 CZK Roma........4EUR Sidney.....6,5AUD Stocholm.....4EUR TelAviv........23ILS Wellington..7,5NZD
   1   2   3   4   5   6