Page 10 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 10

Gala COMUNICAȚII Mobile 2017

      RăzvanIONESCU-DirectorMarketing,SegmentBusiness,TelekomRomania:

      Operatorii telecom vor fi cei mai capabili sa facă integrarea

      tuturor soluţiilor tehnice pentru smart city. 2018 va fi un an

      interesant pentru România din perspectiva proiectelor smart city


      “2017 a fost un an foarte interesant, mai ze zeci şi sute de oferte, putem simplifica
      ales din vară, când Telekom a lansat cam- operaţiunile atât pentru noi, cât şi pentru
      pania Netliberare în zona de consumer, utilizatori. Este şi o promisiune pe care o
      continuată de ceea ce aş numi ca fiind, facem în privinţa raportului calitate-preţ,
      probabil, cea mai îndrăzneaţă mişcare din pentru că pe termen lung credem că expe-
      ultimii 10 ani, de pe piaţa mobilă, unde rienţa utilizatorilor şi loialitatea cu care
      oferim pentru sectorul business şi consu- aceştia te privesc ca furnizor este mai
      mer servicii nelimitate de voce şi date. importantă, poate, decât profitul pe termen
      Ca noutate, în special în zona de business, scurt pe care îl poţi obţine printr-un joc al
      eliberăm consumatorul, în sensul în care tarifelor. Astfel, la sfârşitul anului 2017,
      nu îi mai cerem să stea în contract. A fost o Telekom a venit cu două realizări deosebite
      mişcare foare apreciată de piaţă, o strategie - cea mai bună reţea de date (conform
      cu care am surprins şi cred că oferta noastră auditării p3 Communications) şi promisiu- tată, în cealaltă parte a fost o diferenţă de
      era aşteptată de multă vreme.    nea că poţi avea net nelimitat, fără griji cu reglementare. Ne bucură enorm faptul că
    8
      Practic, este un pariu pe care Telekom îl privire la consum şi cu posibilitatea de a-ţi ANCOM intenţionează să rezolve această
      face, mizând pe faptul că viitorul constă în controla costurile.    problemă în anul 2018.
      simplificare şi într-o experienţă îmbunătăţi- Referitor la 5G, până la momentul său de Pentru 5G, înainte de a vorbi de licitaţii,
      tă a utilizatorului. Aceasta este direcţia alea- vârf, piaţa are o problemă legată de accesul de investiţii în infrastructură, esenţială este
      să de Telekom, este o direcţie fără întoarce- la infrastructură, un subiect cu care ne lup- standardizarea. Telekom a făcut deja primul
      re, în care vrem să dăm utilizatorului pute- tăm de foarte multă vreme, în special în pas, desfăşurând cu Ericsson primul test
      rea de a şti cât plăteşte şi de a avea transpa- privinţa accesului la infrastructura operato- 5G din Europa de Sud-Est, în luna iunie.
      renţă. Asta ne asigură şi nouă un model de rilor de utilităţi. Putem spune că am fost la Pentru toate aceste dezvoltări avem nevoie
      eficienţă operaţională, pentru că în loc să discreţia lor prea multă vreme şi în timp ce de predictibilitate şi transparenţă din zona
      facem sisteme complicate, care să gestione- industria telecom a fost puternic reglemen- de reglementare.”
      MariusCOMAN,IoTCountrySalesManager,VodafoneRomania:

      „Am demonstrat că NB-IoT este o tehnologie a viitorului

      pentru Internet of Things. Suntem printre primele ţări din

      Europa care au reuşit să facă un astfel de trial cu succes“


      “Tehnologia NB-IOT, care stă la baza printre primele ţări din Europa care a reuşit până la aproape 100.000, pe o singură
      Internet of Things, a fost testată de să facă un astfel de trial cu succes. Practic, celulă, ceea ce este foarte important, în
      Vodafone, într-un proiect cu OMV  în zone în care acum nu există acoperire contextul în care specialiştii sau firmele de
      Petrom, demonstrând că aceasta este o 2G, 3G, 4G, cu ajutorul acestei tehnologii consultanţă susţin că până la sfârşitul
      tehnologie a viitorului, România fiind am reuşit să transmitem informaţii, de la anului 2024, la nivel global vor fi 24 de
                        sondele de exploatare către sondele centra- miliarde de device-uri conectate. Recent,
                        le, lucru confirmat şi de către partenerul un raport anunţa chiar că până în anul
                        OMV Petrom.             2030 vor fi 1 trilion de device-uri conecta-
                        NB-IOT deschide nenumărate căi de  te, ceea ce înseamnă că reţelele trebuie să
                        dezvoltare pentru că deşi în zilele noastre fie pregătite să primească toate aceste infor-
                        vorbim de 4G, 5G, cu viteze cât mai mari, maţii şi obiecte care se conectează.
                        NB-IOT este o tehnologie care se situează NB-IOT este o tehnologie aprobată de
                        la nivelul GPRS, cu o viteză foarte mică, 3GPP, care oferă un nivel ridicat de securi-
                        dar care permite o acoperire foarte largă în tate pentru că se bazează pe reţelele existen-
                        zone în care acum celelalte tehnologii nu te ale operatorilor, iar Vodafone acordă o
                        reuşesc să asigure acoperire. De asemenea, siguranţă sporită securităţii transferului
                        permite conectarea a multiple dispozitive, datelor.”
      noiembrie-decembrie 2017, COMUNIC@ȚII Mobile
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15