Page 8 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 8

Strategii şi politici | anCom

        Vitezele medii de transfer de date        au crescut în România, în 2018
        Testele efectuate pe www.netograf.ro arată că, în semestrul I    În rândul celor mai mari furnizori de
        2018, utilizatorii români au experimentat viteze de download    internet fix, viteza medie de download
        date internet fix în creștere cu aproximativ 14% la nivel național și  pentru testele efectuate pe fir a fost
        viteze de download date internet mobil mai mari cu aproximativ   de 221,90 Mbps, iar pe wireless de
        16%, față de semestrul II 2017.                   68,55 Mbps. Totodată, viteza medie
                                          de upload pentru testele efectuate pe
                                          fir a fost de 148,87 Mbps, iar pe wire-
          stfel, viteza medie de download                 less de 57,35 Mbps.
        A date internet fix pentru primii                  Prin intermediul Netograf.ro au fost
        5 furnizori de internet fix în func ie               efectuate, în primul semestru al anului
        de numărul de conexiuni a fost de                 2018, peste 177.000 de teste validate
        134,03 Mbps și de 24,11 Mbps pentru                 (cu 30% mai multe decât în ultimele
        download date internet mobil.                    șase luni ale anului 2017). Vitezele me-
        Creștere se observă și la vitezele me-               dii de transfer de date la internet fix
        dii de upload pentru serviciile mobile               au fost generate pe baza unui număr
        și fixe. În primul semestru al acestui               de 142.453 de teste efectuate pentru
        an, românii au beneficiat de viteze me-               primii cinci furnizori de internet fix,
        dii de 96,42 Mbps pentru internetul fix               iar vitezele medii de transfer de date la
        (în creștere cu 3% fa ă de semestrul II               internet mobil au fost generate pe baza
        2017) și de 11,51 Mbps (în creștere cu               a 29.167 de teste validate pentru to i
        aproximativ 21%).                          furnizorii de internet mobil.        Statistici viteze medii internet fix, sem. I 2018 vs sem. II 2017

                   Viteza medie download  Viteza medie upload  Viteza medie download Viteza medie upload
           Internet fix*
                    semestrul I 2018  semestrul I 2018  semestrul II 2017 semestrul II 2017
        Nextgen Communications  78,96 Mbps     108,27 Mbps     80,56 Mbps     93,11 Mbps
        Orange România     276,98 Mbps     233,04 Mbps     161,53 Mbps     145,49 Mbps
        RCS & RDS        142,50 Mbps     125,23 Mbps     132,6 Mbps     125,51 Mbps
        Telekom România     80,32 Mbps     66,54 Mbps     70,27 Mbps     58,25 Mbps
        Communications
        UPC Romania       145,89 Mbps     18,19 Mbps     120,66 Mbps     13,88 Mbps
        * furnizorii de internet fix cu cel mai mare număr de utilizatori, prezentați în tabel în ordine alfabetică


        Statistici viteze medii internet mobil, sem. I 2018 vs sem. II 2017

                   Viteza medie download  Viteza medie upload  Viteza medie download  Viteza medie upload
          Internet mobil**
                    semestrul I 2018  semestrul I 2018  semestrul II 2017 semestrul II 2017
        Orange România      30,31 Mbps     12.93 Mbps     24,86 Mbps     10,24 Mbps
        RCS&RDS         11,16 Mbps     3,64 Mbps      8,49 Mbps      2,81 Mbps
        Telekom România Mobile  21,10 Mbps     12,13 Mbps     21,72 Mbps     10,81 Mbps
        Communications
        Vodafone România     24,39 Mbps     13,96 Mbps     24,60 Mbps     12,95 Mbps
        ** furnizorii de servicii de comunicații mobile, prezentați în tabel în ordine alfabetică

      6          septembrie-noiembrie 2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13