Page 8 - Revista Comunic@tii Mobile - editia 145
P. 8

Gala COMUNICAȚII Mobile 2017

      AlexandruPETRESCU-DirectorGeneral,FNGCIMM:

      Garanții de 12 mil. lei pentru IMM-uri din IT&C, în 2017


      “Fondul Naţional de Garantare a   din zona IT&C. Vorbim despre puțin re parte şi a Fondului, pentru că a stat
      Creditelor pentru IMM-uri este   peste 12 milioane de lei aprobate ca într-o oarecare discreţie, ceea ce nu a
      instituţia ce reprezintă, probabil,                   fost deloc benefic celor care trebuie să
      expresia cea mai pragmatică, gu-                    se folosească de ceea ce Fondul oferă.
      vernamentală, a sprijinului pen-                    În principiu, toate lumea este binevenită
      tru IMM-uri, fiindcă în România,                    la FNGCIMM, dar totuşi vedem că în
      printre foarte multele provocări                    Europa, în portofoliul altor instituţii
      pe care le poate avea un IMM, în                    similare adresabilitatea generală este
      top 3 al provocărilor se regăseşte                   lăsată în urmă şi se mută pe adresabilita-
      accesul la finanțare.                          tea sectorială.
                                          Există un accent pe tot ceea ce înseamnă
      Aceasta este o problemă general întâlnită                industrii 4.0, respectiv o politică guver-
      de către antreprenorii români. Este foar-                namentală de a acorda garanţii, de a
      te important ca Fondul (FNGCIMM)                    susţine creditarea firmelor din anumite
      să revină în locul pe care îl merită în                 sectoare, care pot genera profit şi evident
      atenția publică a antreprenorilor români.                că sectorul IT&C este unul dintre ele.
                                          Cam aceasta este zona în care se în-
      În ceea ce privește zona IT&C, lucru-                  dreaptă şi FNGCIMM, în prezent, şi le
    6
      rile nu arată foarte bine, iar în anul                 transmitem antreprenorilor din zona
      2017 am alocat aproape dublu pentru                   IT&C ca în momentul în care se gân-
      IMM-uri.                                desc la accesarea unui credit să ia în
      Am avut în 2016 un număr de 35 de                    calcul şi cooperarea cu Fondul
      scrisori de garanție și 65 de scrisori de garanții, fără Programul Start-Up Nation. Naţional de Garantare a Creditelor
      garanție emise în 2017 pentru IMM-uri Este, însă, foarte puţin, vina fiind în ma- pentru IMM-uri.”
      DanielDĂIANU-MembrualConsiliuluideAdministraţie,BNR

      Bitcoin este un activ speculativ, nu o monedă, pentru că

      nu e emisă de un stat. Fintech trebuie sever reglementat!


      „Bitcoin sau moneda paralelă, dar și alte cripto-monede, sunt ditate făcute de băncile centrale, cu ajutorul monedelor de bază.
      active de speculație, iar timpul va valida această teză. Este un Sistemele financiare pot să devină vulnerabile prin apariția inova-
      activ speculativ pentru că nu are în spate un stat. Pentru o mo- țiilor financiare, precum Fintech. Vulnerabilitatea poate avea în
      nedă este foarte important să existe un împrumutător de ultimă spate atacuri informatice. Cei care urmăresc să vulnerabilizeze
      instanță. Băncile comerciale au fost salvate prin injecții de lichi- ceea ce se consideră competitori mari sau dușmani, recurg și la
                                       asemenea modalități.
                                       Hacking-ul creează mari probleme băncilor cen-
                                       trale, băncilor comerciale. Deseori, nu se separă
                                       tehnologia blockchain de cripto-moneda bitcoin.
                                       Pot spune chiar că bitcoin nici măcar nu este o
                                       cripto-monedă. Blockchain este o tehnologie utilă
                                       pentru bănci și pentru marile conglomerate, ce
                                       poate aduce mai multă securitate.
                                       Bitcoin utilizează o tehnologie blockchain, dar nu
                                       aduce siguranță, neapărat. Băncile comerciale sunt
                                       cu un pas înainte în ceea ce privește utilizarea
                                       tehnologiei blockchain.
                                       Eu cred că Fintech trebuie să fie serios reglemen-
                                       tat, așa cum trebuie reglementat și sistemul
                                       financiar. Banca Națională a României face parte
                                       din sistemul european al băncilor centrale și stu-
                                       diază impactul noilor tehnologii asupra sistemului
                                       financiar“.
      noiembrie-decembrie 2017, COMUNIC@ȚII Mobile
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13