Page 9 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 9

Strategii şi politici | anCom             România          În 10 ani s-au portat peste
           intră în Consiliul                 milioane
          Uniunii Internaționale      5,1
          a Telecomunicațiilor                 de numere
         România a obținut cele mai
         multe voturi la alegerile pentru  Serviciul de portabilitate a fost lansat pe 21 octombrie 2008, iar de
         Consiliul Uniunii Internaționale  atunci și până la jumătatea lunii octombrie 2018 au fost portate
         a Telecomunicațiilor, în cadrul  în total 5.131.415 de numere, dintre care 4.391.304 sunt numere de
         Conferinței Plenipotențiarilor,  telefonie mobilă şi 740.111 sunt numere de telefonie fixă.
         din Dubai. 137 dintre cele 179
                           De la începutul anului 2018 și până la
         de state membre prezente au    jumătatea lunii octombrie au fost portate  Vodafone cu 120.875 de numere, Telekom
                                           Romania Communications cu 110.722 şi
         votat în favoarea României.    682.507 numere de telefon, din care 644.761  Telekom Romania Mobile Communications
         Pe baza voturilor primite,    sunt numere de telefonie mobilă şi 37.746  cu 77.429 de numere portate.
                                            În cei 10 ani au fost portate 740.111 de
         România, Federația Rusă,     sunt numere de telefonie fixă.  numere de telefonie fixă, majoritatea fiind
                           După primii 10 ani de la lansarea acestui
         Polonia, Azerbaidjan și      serviciu, RCS&RDS este furnizorul cu cele mai  atrase de către cinci furnizori: RCS&RDS
         Republica Cehă au obținut     multe numere de telefonie mobilă obținute  care a primit prin portare în total 216.907 de
         mandate în cadrul Consiliului   prin portare (1.583.038), fiind urmat de  numere, Vodafone (168.191), UPC (142.984),
                                           Orange (139.533), respectiv Telekom Romania
                          Orange cu 1.006.134 de numere, Vodafone
         UIT. România a participat     cu 1.003.996, Telekom Romania Mobile  Communications cu 32.993 de numere de
         la alegeri în cadrul Regiunii   Communications cu 604.484 și Telekom  telefonie fixă primite din alte rețele prin
                                           portare.
                          Romania Communications cu 192.787de
         C (Europa de Est și Asia de    numere de telefonie mobilă portate. Şi în anul 2018, RCS&RDS a primit cele
         Nord), unde 7 țări au candidat   În intervalul 1 ianuarie – 15 octombrie  mai multe numere, 17.458, fiind urmat de
         pentru 5 locuri.         2018, RCS&RDS a primit în reţea prin portare  Telekom Romania Communications (6.135),
                          201.472 de numere de telefonie mobilă,
                                           Orange (5.720), UPC (3.300) și Vodafone
                          urmat de Orange cu 134.228 numere,  (2.872).

                                 Numere portate în       Numere portate
             Furnizor de telefonie mobilă
                               ianuarie – octombrie 2018      în 10 ani
          RCS & RDS                     201.472           1.583.038
          Orange                       134.228           1.006.134
          Vodafone                      120.875           1.003.996

          Telekom Romania Communications           110.722           192.787
          Telekom Romania Mobile Communications       77.429            604.484
          Al ii                        35              865                                 Numere portate în       Numere portate
              Furnizor de telefonie fixă
                               ianuarie – octombrie 2018      în 10 ani
          RCS & RDS                     17.458            216.907

          Telekom Romania Communications           6.135            32.993
          Orange                       5.720            139.533
          UPC România                     3.300            142.984
          Vodafone                      2.872            168.191
          Al ii                        2.261            39.503

                                           septembrie-noiembrie 2018  www.comunic.ro 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14