Page 9 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 9

operatori telecom | Vodafone

     Bonusuri de date în funcție de traficul consumat
     Indiferent că sunteţi client persoană
     fizică, abonat sau utilizator al serviciilor
     preplătite, la Vodafone România puteţi
     primi bonusuri de date în rețeaua Super-
     net 4.5G, calculate în funcție de traficul
     de date înregistrat atât de voi, cât și de
     alți utilizatori, indiferent de rețeaua în
     care se află aceștia.
     Oferta permite clienților Vodafone să
     acumuleze bonusuri utilizând aplicația
     NetPrimesti, disponibilă în Google Play
     şi App Store. În cadrul aplicației, puteţi
     iniția sau vă puteţi alătura unui grup de
     până la șapte persoane, membri ai fami-
     liei sau prieteni, traficul de date al tutu-
     ror cumulându-se pe o perioadă de 15
     zile. Bonusul de date astfel calculat pe
     baza traficului total este adăugat direct
     în conturile clienților Vodafone persoane                                  7
     fizice din grupul respectiv, utilizatori ai
     serviciilor preplătite și abonați, și este alte rețele, precum și clienții Vodafone plus, dacă sunteţi client Vodafone Ro-
     valabil 15 zile.          România persoane juridice pot, de  mânia primiţi un bonus de 10 GB,
     Un bonus acumulat în acest fel poate asemenea, să se alăture unor grupuri acordat o singură dată, la prima înscriere
     ajunge, pentru un beneficiar, până la 25 create prin aplicația NetPrimesti și să într-un grup creat în aplicația NetPri-
     GB la fiecare 15 zile și până la 50 GB pe contribuie la bonusurile primite de meşti, numit „Smart Family“. Oferta
     lună. Utilizatorii serviciilor mobile din clienții Vodafone persoane fizice. În este valabilă până în 15 iunie 2018.


      9,6milioanede           Acceslaaplicațiidebusiness,fărăaconsumadatedinabonament

      clienţiVodafone           Cu noile opțiuniVodafone dedicate companiilor, indiferent că sunteţi client nou sau deja existent puteţi folosi
                        aplicații de business fără a consuma traficul de date inclus în abonament. Noua ofertă include trei categorii de
      Veniturile din servicii raportate de aplicații de business care pot fi activate împreună sau individual, ce acoperă cele mai folosite aplicații de e-mail,
      Vodafone România pentru întreg anul stocare sau transfer de fișiere, precum și hărți online. Oferta este disponibilă pentru toate tipurile de abonamente
      fiscal 2017-2018 au ajuns la 723,6 mil. de voce și date mobile și pentru toate companiile din România, indiferent de numărul de angajați și de industrie.
      euro, în creștere cu 2,5%, în termeni Toate cele trei categorii de aplicații sunt disponibile gratuit la abonamente care pornesc de la 46 de euro/lună sau
      organici, față de anul precedent.            cu 0,8 euro/lună și trei luni gratuite pentru abonamente de la 12 euro/lună.
      Vodafone România înregistrează 9,6
      milioane de clienți la 31 martie 2018,
      în creștere cu 2,1% față de anul ante-
      rior, dintre care 8,9 milioane sunt utili-
      zatori ai serviciilor mobile.
      La 31 martie 2018, abonații Vodafone
      România reprezentau 41% din baza de
      clienți mobili, iar utilizatorii serviciilor
      preplătite, 59%. Ponderea abonaților
      în baza totală de clienți mobili a cres-
      cut cu 0,3% față de anul precedent.
      Consumul de date mobile a crescut cu
      peste 80% în anul fiscal încheiat la 31
      martie 2018, față de anul precedent.
      ARPU mobil al operatorului a fost de 6
      euro față de 6,1 euro, nivel înregistrat
      în anul anterior.


                                            aprilie-mai 2018, ComuniC@Ții mobile
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14