Page 5 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 5

Editorial
         La Centenar, noi avem


         doar 20 de ani…
                                                       Ion VACIU

           e-am maturizat forţat în două decenii mai mult decât  it&C este profund anticomunist
         N ne puteam noi imagina… Spuneam în 1998, la începutul  Tehnologiile din comunicaţii sunt întotdeauna nişte petarde
         proiectului nostru publicistic, că revista COMUNICAŢII Mobile  care aprind focurile comunicării, luminează întunecimile stărilor
         este ceva care nu ar trebui să existe în România. Aşa cred  de fapt. Noi nu am vrut să spunem ceva, ci chiar am scris,
         şi azi! Gândirea critică, antisistem, documentarea excesivă  atunci când a fost cazul. Când un preşedinte de ţară devenea
         şi preponderent necomercială, aplecarea către o integrare  autocrat, cu manii dictatoriale, l-am ţintuit pe copertă, când
         europeană şi chiar globală, toate aceste linii de forţă nu  serviciile speciale au lansat sute de mii de ascultări ilegale
         caracterizau atunci opinia publică autohtonă şi aş zice că nici  asupra populaţiei civile le-am divulgat, când cea mai valoroasă
         azi nu se întâmplă asta, decât accidental… Nu am ieşit din zodia  companie de IT la nivel global azi, Microsoft, devenea nume
         “kapitalismului de cumetrie”, ce a pornit greşit se desăvârşeşte  de dosar penal, într-unul dintre cele mai răsunătoare cazuri
         aşişderea.                      de corupţie încă neelucidate în România, nu ne-a fost frică
                                    să o spunem, dimpotrivă. Chiar dacă am pierdut o potenţială
         Nu ne-am vândut…                   susţinere a “ambasadelor” bunului trai am scris exact ce am
         Scepticismul nostru asumat s-a vrut întotdeauna o notă de  crezut că ajută opinia publică să gândească mai bine cu propriul
         frondă la adresa yes-man-ismului societal, o angajare în lupta  cap, alterând fake-news-ul ca politică de stat… Dacă doriţi să nu
         de idei sinceră, nealterată de comenzi comerciale sau politice.  fiţi criticaţi, vă rog să nu ne mai invitaţi la la evenimentele dvs.,
         Am reuşit, după 20 de ani să rămânem nealiniaţi, necumpăraţi/  ce oricum sunt tot mai rare.
         nevânduţi niciunui interes străin de politica redacţională. Desigur
         că nu ne-am îmbogăţit, doar am muncit, am plătit facturi,  niciodată de la zero
         taxe şi impozite, am sacrificat zile, nopţi, sărbători, sănătăţi,  Cel mai probabil că dacă am lua-o azi de la zero nu am mai face
         familii, prietenii, dar şi oferte de nerefuzat, funcţii la stat, un  aşa ceva, exclus… Am pierdut prea mult timp, energie, bani,
         trai călduţ, compromisuri. Ne-am văzut de treabă şi am rămas  relaţii şi trai relaxat. Dacă am mai avea azi cu 20 de ani mai puţin
         preponderent antipatici dar utili bunului simţ, gândirii pozitive  aş fonda un Sindicat Naţional al Anticorupţiei Post-Socialiste,
         ce produce plus valoare. Nu am aderat la coterii, la înţelegeri cu  apoi un Patronat al Promovării Capitalismului Real, apoi o
         “piaţa”, nici măcar cu publicitatea, cu câştigurile îndatoritoare.  Asociaţie a Presei Libere, apoi multe ziare pe hârtie care nu
         Exact ca pe vremea marilor avangardişti, ca şi Urmuz, am crezut  postează nimic gratuit pe web, apoi foarte multe portaluri de
         că umorul cinic-ilogic şi adevărul brutal sunt arme mortale  informaţii verificate din cel puţin 3 surse nominalizate (fără
         pentru cei care nu lucrează cu ţara, pentru ţară. Am adăugat  confidenţialitate), apoi am lansa canale video online pe toate
         revistei, la fiecare 5 ani încă un istrument fundamental: Gala,  nişele importante de piaţă. Acest amplu ecosistem sănătos ar
         ajunsă la a XV-a ediţie anuală, apoi telecomtV, unicul canal  schimba profund şi dramatic România compromisului de azi.
         TV al industriei IT&C din România de un deceniu, apoi Consiliul  Nu am mai figura pe ultimul loc în UE, deşi preluăm conducerea
         Consultativ IT&C, primul think tank al industriei digitale din  Consiliului organismului comunitar. Dar, nu se
         România afiliat la Comisia Europeană, iar anul acesta am inclus  poate asta, nu putem da timpul
         în portofoliul nostru reţeaua de radio SPORT Total FM, prin  nici înapoi, nici înainte... Pentru
         preluarea managementului unui valoros canal de informare la  că timpul pur şi simplu nu
         nivel naţional. Promovăm prin Radio, TV, Print şi Web, dar şi  există, doar noi azi fiinţăm,
         prin celelalte instrumente, Tehnologiile de ultimă oră, Ideile care  egali cu noi înşine. Vorba
         transformă societatea, Soluţiile de vârf ce produc schimbarea,  poetului, peste Mode şi
         numai oamenii ce contează!              Timp – Olimp!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10