Page 7 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 7

raport România | ANCOM

                              2017,aldoileaanconsecutivîncare

                              Consumuldeinternet


                              mobilaproapes-adublat

                              Internetulmobil
                              38% din numărul total de conexiuni la internet mobil sunt conexiuni
                              4G, iar 42% conexiuni 3G, ceea ce înseamnă că 80% din cele 20,3
                              milioane conexiuni la internet mobil sunt conexiuni de mare viteză.
                              Astfel, rata de penetrare la 100 locuitori a internetului mobil prin cone-
                              xiuni 3G şi 4G a fost de 83%, reiese din datele prelucrate de ANCOM
                              pentru finalul anului 2017. Cele mai multe conexiuni de internet mobil
                              (17,3 milioane – 85%) sunt utilizate prin telefonul mobil, cu plata unui
                              abonament sau a unei opţiuni dedicate pentru internet, aceşti utilizatori
                              consumând în 2017 în medie 1,36 GB/lună (+106%). Utilizatorii de
                              internet mobil prin modem/card/USB au consumat în medie 2,5
                              GB/lună (+43%), însă numărul acestora îşi continuă tendinţa de scă-
                              dere, ajungând la 1,9 milioane. În funcție de numărul de conexiuni la
                              internet mobil active la 31.12.2017, liderul pieţei avea o cotă de piaţă
                              de 42%, principalul competitor 23%, următorul competitor 18%,
                              ceilalți furnizori însumând 17%.             5
                              Telefoniamobilă
                              La sfârșitul anului 2017 erau 22,4 milioane de utilizatori activi de tele-
                              fonie mobilă (-2%), dintre care 12,1 milioane (+5%) erau utilizatori pe
                              bază de abonament și 10,3 milioane (-9%) utilizatori pe bază de cartele
                              preplătite active. În funcție de numărul de cartele SIM active la sfârşitul
                              anului 2017, liderul pieţei avea o cotă de piață de 40%, principalul
                              competitor 30%, următorul competitor 17%, ceilalţi furnizori însu-
                              mând 13%. În total, în anul 2017, s-a vorbit la telefonul mobil aproape
                              69 miliarde minute, în scădere cu 3% faţă de 2016, iar numărul de
                              SMS-uri a fost de aproape 16 miliarde (-14%). Astfel, în medie, în
                              2017 un utilizator a vorbit lunar la telefonul mobil 4 ore şi 14 minute şi
                              a transmis 58 de mesaje SMS. Traficul către alte rețele mobile a crescut
                              în continuare, în 2017 ajungând să reprezinte 33% din traficul de voce
                              şi 27% din traficul SMS, în timp ce traficul în propria reţea şi-a menţi-
                              nut tendinţa de scădere, având o pondere de 58% în cazul traficului de
                              voce şi de 72% în cazul traficului SMS. La traficul de voce, liderul pie-
                              ţei a avut în 2017 o cotă de piaţă de 42%, principalul competitor 27%,
                              al treilea clasat 18%, iar ceilalţi furnizori 13%. Ca urmare a aplicării din
                              15 iunie 2017 a Roamingului ca Acasă în Europa, traficul de apeluri
                              efectuate în roaming s-a triplat (de la 0,5 miliarde minute în 2016 la
                              1,5 miliarde în 2017), cel de apeluri primite a crescut cu +81% (până la
                              2 miliarde minute), traficul SMS a crescut cu +58%, iar traficul de date
                              a crescut de 6 ori, ajungând la 5.811 TB în 2017.

                               Piațatelecomîn2017:
                               15,6miliardelei,1,8%dinPIB-ulRomâniei
                               Veniturile totale obţinute din furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii
                               electronice au însumat 15,6 miliarde lei în anul 2017, în creştere cu 6% faţă
                               de anul 2016, rezultă din datele raportate ANCOM de către furnizorii de pe
                               piaţa comunicaţiilor electronice din România. Exprimate în euro, veniturile
                               totale au fost de aproximativ 3,4 miliarde euro, având o creştere anuală de
                               4%. În funcție de veniturile obţinute în 2017, liderul pieţei avea o cotă de
                               piaţă de 27%, principalul competitor 25%, următorul competitor 21%,
                               ceilalți furnizori însumând 27%. Ponderea în PIB-ul României în 2017 din
                               sectorul telecom, pe baza veniturilor din furnizarea de rețele și servicii de
                               comunicații electronice, reprezintă aproximativ 1,8%.


                                            aprilie-mai 2018, COMuNIC@ȚII Mobile
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12