Page 6 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 146
P. 6

Dosar Centenar - ROMÂNIA 100 | INDUSTRIA IT&C ÎNCOTRO?


    4
          Centenarul Marii Uniri, 1918 -2018, trebuie să fie sărbătoarea plenară a unei țări reunită în
          granițele sale de azi, din trei mari provincii istorice, după o istorie agitată și sângeroasă de
         aproape 2.000 de ani. Știm să ne sărbătorim Centenarul, înțelegem importanța acestui secol de
          a trăi împreună: moldoveni, munteni, transilvăneni? Am înaintat față de acum 100 de ani în
          context european sau suntem percepuți altfel decât la 1918? Am încercat prin 5 întrebări să
           provocăm companiile de tehnologie din România să ne spună cum percep ele Centenarul
               la ora digitalizării. Care sunt priorităţile României transformate digital?

         1. Care sunt direcţiile strategice de acţiune  4. Care ar fi primele trei iniţiative executive pe
         ale companiei dvs. în 2018; ce puteți face   care le-aţi propune noului Guvern în direcţia
         ca industria IT&C să devină o direcție     Transformării Digitale a României?
         strategică a României?
                                 5. Cum funcționează paradoxul celei mai rapide
         2. Cum vedeți ecosistemul industriei autoh to - creșteri economice a României pe 2017 în
         ne de Comunicații și IT din perspectiva     context UE și, concomitent, poziționarea țării
         investiți ilor organizației dvs.? Care sunt atu- noastre pe ultimele locuri la cele mai multe
         urile voas tre pentru dezvoltarea tehnologică/ criterii anali zate de către Comisia Europeană
         economică a ţării?               (analfabetis mul digital și funcțional, guvernarea
                                 electronică, ban carizarea populației și e-com -
         3. Cum arată România tehnologică în context   merce-ul, utili za rea terminalelor mobile în
         regional, european (UE) - plusuri şi minusuri? rândul angajaților și multe altele)?

      februarie-martie 2018, COMUNIC@ȚII Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11