Page 6 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 148
P. 6

Strategii şi politici | ue

        Parlamentul European a votat        noile norme ale UE în telecom


        Parlamentul European (PE) a votat pe 14 noiembrie instituirea Codului  sursă de noi drepturi digitale pentru
        european al comunicațiilor electronice și a Organismului Autorităților  cetă enii europeni. Aceste norme
        Europene de Reglementare în Comunicațiile Electronice (OAREC),   sunt esen iale pentru a răspunde
        conform propunerii Comisiei Europene (CE) din septembrie 2016, în  nevoilor tot mai mari în materie
        cadrul Strategiei privind piața unică digitală. UE a pierdut în acest  de conectivitate ale europenilor și
        moment cursa IT&C la nivel global, în industria telecom plasându-se  pentru a stimula competitivitatea
        după America şi Asia privind pregătirile pentru trecerea la 5G.   Europei. În plus, aceste norme
                                          permit să se asigure bazele necesare
                                          pentru implementarea tehnologiei
        Procesul schimbării legislative  ultima dată în 2009, stimulând  5G în întreaga Europă. Datorită
        a durat 2 ani           concuren a pentru a încuraja   acestor norme vom fi în măsură
        Pentru a pregăti viitorul digital  investi iile și va consolida pia a  să asigurăm un acces mai rapid la
        al Europei, Comisia Europeană a  internă și drepturile consumatorilor.  spectrul de frecven e radio, care
        propus, în septembrie 2016, Directiva În iunie 2018, colegiuitorii UE au  constituie o resursă esen ială
        de instituire a Codului european  ajuns la un acord politic cu privire la  pentru comunica iile mobile, și
        al comunica iilor electronice și  aceste norme.          să stimulăm investi iile în re ele
        Regulamentul de instituire a                    de mare viteză și de înaltă calitate
        Organismului Autorită ilor Europene Noi drepturi digitale     oriunde în UE, inclusiv în zonele
        de Reglementare în Domeniul    pentru cetăţenii europeni     îndepărtate. Consumatorii vor
        Comunica iilor Electronice. Codul  „Noile norme în domeniul telecom  beneficia de o protec ie sporită și
        va moderniza normele în vigoare ale  reprezintă un element esen ial  de servicii îmbunătă ite, indiferent
        UE în telecom, ce au fost actualizate  pentru viitorul digital al Europei și o  dacă utilizează apelurile obișnuite,      4          septembrie-noiembrie 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11