Page 3 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 146
P. 3

sumarulediţiei                       mWC 2018:
                       Industria telecom

                       la superlativ - 5G
                       pag. 26
                           26                            Perspectiva strategică ă
                            Perspectiva strategic

         Fondator - Editor GEnEral
            IonVACIU
          ion.vaciu@comunic.ro
            RedACţIe
     rEdactor-ŞEF
     RoxAnA oneA  roxana.onea@comunic.ro
     rEdactor-ŞEF adjunct
     ConstAntIn VACIU constantin.vaciu@comunic.ro
     EMaGazinE Editor
     FloRentInA CHInA florentina.china@comunic.ro

     art&dEsiGn Editor            LIUDMILA        MIROSLAV         MURIELLE     1
     emIlIAn sAVU  emilian.savu@comunic.ro
                         CLIMOC         MAJOROS         LORILLOUX
     SaleS Director:
     doRInel ŞteFAnIU marcom@comunic.ro
     (Uae, Germania, italia)          ORANGE          TELEKOM         VODAFONE
                             pagina 10        pagina 14        pagina 12
          ConsIlIU ŞtIInţIFIC
     stratEGii       mARIAn VelICU
                                                    pag. 4)
     inovaţiE -r&d     doInA BAnCIU    dosAR stRAteGII mAnAGement 2018, lA CentenAR ( (pag. 4)
     sMartGrEEntEch     CRIstInA deAC  Am încercat prin doar 5 întrebări să provocăm companiile de
     industrial intErnEt  Alex. RotARU
                         tehnologie din România să ne spună cum percep ele Centenarul
       BIRoURI CoRespondenţI exteRnI
                         României la ora digitalizării. Care sunt priorităţile României
     ElvEţia       tItUs BĂJenesCU
     GErMania       tHomAs Wendel     analogice pe cale să se transforme digital, pas cu pas?
     luxEMburG      FloRIn BAlABAn
     uK: londra      IoAn demeteR
     usa: san josE    dennIs l. WIlCox
     usa: nEwYorK     VIAnoRA VInCA 20. Uipath, povestea primului unicorn pentru cumpărături şi transfer de
                         software din România        bani cu telefonul mobil
           adrEsa poŞtală      22. Ce va face AnCom în 2018?
       o.P. 22, c.P. 124, Sector 1, BUcUreşti,               45. tehnologia poate dezvolta
       telefon +40.317.109.678; Mobilink 0723.319.678 23. Aproape 900.000 de numere companii inteligente, dar necesită
          e-mail: redactia@comunic.ro  portate în anul 2017 -       o schimbare fundamentală la nivel
                         RCs&Rds, liderul portărilor
        Revista „COMUNIC@ŢII Mobile“                     de management
                         atât la mobil, cât şi la fix
       este cel mai respectat periodic ştiinţific românesc bimestrial, în registrat la o.s.i.M  47. majoritatea, 95% dintre români
      (apare de 6 ori pe an). re pro du ce rea integrală sau parţială a textelor, fotografiilor sau filmelor 24. orange a ales România
      de pe website-ul revistei se poate face numai cu acordul scris al conducerii redacţiei.  pentru teste 5G  nu pleacă din casă fără smartphone
      revista este un proiect de cultură a comu nicării şi afaceri în comu ni ca ţii, conceput de către 47. piaţa locală de accesorii pentru
      mobile media Company (bucureşti, românia) fiind citită de peste 65.000 de cititori/ 24. Vodafone Romania achiziţionează
       ediţie print şi peste 200.000 cititori/ ediţie online din firmele active în it&c,  o primă companie românească telefoane mobile a depășit 10
      în companiile multinaţionale şi iMM din românia şi în peste 25 de comunităţi româneşti milioane de unităţi, în 2017
       din afara graniţelor ţării, conform celui mai nou raport al mobile pR Agency. specializată în Iot
                        24. magazinele Germanos se     50. tendinţele comerţului electronic
                         rebrandează telekom        în anul de graţie 2018
            issn 1454-6949
       publicaţie distribuită prin reţeaua C.N. Poşta Română din întreaga ţară. 25. UpC, de 25 de ani în România  54. Giganții social netwoking
      *** Materialele notate cu (adv.) sunt advertoriale şi reprezintă - integral - punctul de vedere 42. Interviu cu Răzvan Vâlceanu obligați de către Ue să respecte
       al clientului care a comandat respectivul material promoţional, publicitar.
       revista “comUnic@Ţii mobile” utilizează serviciile de informaţii ale:  despre moda digitală  pe deplin normele privind
       itu, European commission, GsMa, newswire, bi intelligence, informa şi Fierce. 43. Bt pay - aplicație de tip wallet  protecția consumatorilor
                                          februarie-martie 2018, ComuniC@Ții mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8