Page 4 - Revista COMUNIC@TII Mobile Nr. 147
P. 4

evenimente

        D Di ig gi i  M Mo ob bi il lşi Ericsson România Vodafone și UPC România să aibă Vânzările totale nete de 931 milioane Romaero, fiind expoziția și conferința
       au prezentat, în evenimentul acces la oferte con vergente de servicii de euro au înregistrat o creștere anuală internațională dedicate Industriei
      „Pasul inteligent către 5G”, din 3 mai mobile, de internet în bandă largă și de circa 57 de procente. Bosch are Aeronautice, Apărării, Securității
      2018, performanţe relevante ale teh - TV, precum și la servicii dedicate per - 6.500 de anga jaţi în România, Naționale, Securității Cibernetice și
      no logiei 5G, previzionând evoluţia de soanelor juridice. Tranzacția nu va numă rul lor urmând să crească în Securității Private.
      la 4G către 5G a reţelei utilizate de include operațiunile UPC România de 2018, mai ales în locaţiile din Cluj, Revista COMUNIC@ŢII
      către Digi Mobil în România. televiziune prin satelit, Focus Sat.  Blaj și Timișoara.  Mobile a organizat, pe 28
        Vodafone Group Plc a semnat, Este de așteptat ca tranzacția să fie Sebastian Bănică, noul Coun - martie, cea de a VIII-a ediţie anuală a
       pe 10 mai, un acord pentru pre - revi zui tă și aprobată de Comisia  try Manager pentru România și confe rinţei naţionale Post Mobile
      lua rea operațiunilor Liberty Global Europeană. Vodafone anticipează că Bulgaria al Check Point Software World Congress-Barcelona.
      din România, Germania, Republica încheierea tranzacției va avea loc la Technologies, a lansat, pe 19 apri lie, Ştefan Baciu, Country Leader
      Cehă și Ungaria, în urma unei tran - jumătatea anului 2019. soluţia Infinity, un model revoluționar SAS Romania, a fost gazda
      zacții cu o valoare totală de 18,4 Oficialii Bosch România au de servicii de securitate ce permite seg - evenimentului „SAS Analytics Day -
      miliarde de euro, ce face parte din  anunţat, în conferinţa de presă men tului enterprise să prevină atacu - Bringing the Analytics Economy and
      strategia compa niei de a investi în din 22 mai, că în anul fiscal 2017 rile cibernetice de Generația a V-a. AI in Action“ din 29 martie, prezen -
      convergență în țările din Europa în vânzările con solidate au totalizat 416 BSDA 2018, Ediţia a VII-a - tând piaţa de analiză din România,
      care operează. Entitatea formată în milioane de euro în România, în creș - Black Sea Defense & Aerospace IoT şi Big Data în viziunea compa -
      urma achiziției va permite clienților tere cu 26% față de anul anterior. s-a desfăşurat între 16 – 18 mai, la niei de BA - SAS România.


          S-aîntâmplatacum5ani               pe 16 mai, la Universitatea Politehnica Bucureşti, în prezen-
                                  ţa ministrului MSI, Dan Nica, în urma unei investiţii de circa
                                  75.000 USD din partea companiei HP.
        Telefonia mobilă a împlinit 40 de ani de existenţă. Primul  Primul MVNO, actuala Runex Telecom (care este compania
    2    apel de pe un telefon mobil a fost efectuat pe 3 aprilie Enigma-System Mobile Virtual Network Operator), e amenda-
        1973 la New York de pe un„celular“ Motorola ce avea o tă cu 25.000 lei de către ANCOM, întrucât a utilizat necores-
        greutate de 1 kg, înălţimea de 25 centimetri şi o baterie punzător numerotaţia de telefonie mobilă, încercând să
        capabilă să susţină autonomia unei convorbiri de 35 de speculeze diferenţa dintre tarifele de terminare la puncte
        minute, după nu mai puţin de 10 ore de încărcare la priză. fixe şi mobile, precum şi pentru raportarea de date statis-
        Martin Cooper, inginer la Motorola, a efectuat, la NY, primul tice incorecte şi incomplete către ANCOM.
        apel de pe un telefon mobil, către sediul companiei concu-  ANCOM a marcat aniversarea Zilei Internaţionale a
        rente AT&T.                     Telecomunicaţiilor din 17 mai prin deschiderea pe pagina
        Revista COMUNIC@ŢII Mobile a organizat, pe 16 aprilie, sa www.ancom.org.ro, a unui muzeu virtual al echipamen-
        conferinţa naţională „Piaţa serviciilor de acces la infra- telor de comunicaţii electronice.
        structura telecom din România - ANISP vs. Netcity“.  La Gala Europeană a Premiilor 112, de la Riga, în Letonia,
        Conferinţa anuală de broadcasting a companiilor   Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a obţinut
        Kathrein şi Romkatel a fost organizată pentru prima dată Premiul pentru Excelenţă - Contribuţii remarcabile în
        în Timişoara, între 23 şi 24 aprilie 2013, după mai multe educare şi informare 112.
        ediţii în Bucureşti în anii trecuţi.         Urmărirea penală vizând platforma de eLearning la
        Distribuitorul ELKO Group a împlinit, pe 14 aprilie, 20 de Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, în care a fost
        ani de la înfiinţare.                implicată compania Maguay, s-a anulat.
        Orange a lansat serviciul Orange
        Cloud pe 22 aprilie.                          Ionuţ Budişteanu, elev în clasa a
        29 aprilie este data care marchează                   XII-a la Grupul Şcolar Oltchim din
        lansarea comercială a serviciilor                    Râmnicu Vâlcea, a câştigat premiul
        4G de către COSMOTE România,                      cel mare, Gordon E. Moore, la cea
        în Bucureşti (zona de Nord), Oto-                    mai importantă competiţie de ştiin-
        peni, Ploieşti, Cluj, Iaşi şi în staţiuni-               ţă şi inginerie dedicată liceenilor
        le turistice Sinaia, Buşteni, Predeal.                 din lume - Intel ISEF 2013.
        Noul CEO al operatorilor Romtele-                    Rovinieta se poate achita şi direct
        com şi Cosmote România, Nikolai                     din telefonul mobil, prin
        Beckers, susţine că prioritatea                     intermediul aplicaţiei Auto.ro
        mandatului său în România este                     powered by Vodafone.
        transformarea celor două companii                    Vor fi mai mulţi utilizatori de
        într-una funcţională, eficientă.                    comunicaţii mobile în lume decât
        ICI Bucureşti a lansat proiectul                    oameni, până la sfârşitul anului
        Dicţionarul Bibliografilor Români                    2013, dacă rata actuală de creştere
        prin crearea unei platforme online,                   conti-nuă, arată un raport ITU.
        ca parte a proiectului eCultural                    Pânã la finele lui 2013, traficul din
        Highway.                                mesageria OTT va fi dublu faţã de
        Marian Velicu, directorul general al                  cel de SMS-uri, respectiv 41 miliar-
        Veridian Sytems, a anunţat lansa-                    de mesaje OTT transmise zilnic faţã
        rea primei platforme de tip MVNE                    de 19,5 miliarde SMS P2P, preconiza
        din România, pe 14 mai.                         ITU, ls nivel global.
        Directorul general HP România,                     Microsoft crea resetarea strategiei
        Radu Enache, a inaugurat Centrul                    pe Win 8, pe când acţionarii Nokia
        Educaţional şi de Cercetare HP,                     critică deja direcţia Win Phone.

      aprilie-mai 2018, COMUNIC@ȚII Mobile
   1   2   3   4   5   6   7   8   9